Hòm Công Đức Và Ý Nghĩa

Hòm Công Đức Và Ý nghĩa của 2 từ Công Đức

Hòm Công Đức Và Ý Nghĩa

Hiện nay người phật tử đến chùa hay có thói quen đổi tiền lẻ và để tiền khắp nơi,

mong được có công đức, có phước báo, rồi vái lạy xin đủ thứ trên đời.

Những người đến chùa trong tình trạng như vậy là đang rời xa lời Phật dạy.

Thực ra, số tiền đó chỉ cần công đức một chỗ bằng tấm lòng thành kính là đã có công đức rồi,

Mùa xuân này đến chùa nhất định phải hiểu được hai chữ “công” và “đức” thì mới xứng đáng là người theo Phật, học Phật và xứng danh là phật tử.

 

Hòm Công Đức Và Ý Nghĩa

Hòm Công Đức Và Ý nghĩa của 2 từ Công Đức

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng giải thích:

“Công đức là tự tính sẵn có, chẳng phải ở ngoài, chẳng do tạo tác.

Đã sẵn có thì chẳng có sự bắt đầu, cũng là nghĩa vô sinh; vô sinh tức vô diệt, nên không hết được.

Còn phước đức do tạo mới thành, có thành ắt có hoại.

Phước đức có số lượng, hưởng dần sẽ hết, công đức không số lượng, nên không hết

.” Công đức có được là do tu tâm, thấu rõ bản tâm sáng suốt nơi chính mình rồi từ đó mỗi lời nói, hành động, suy nghĩ đều hợp với đạo lý làm người,

làm điều gì cũng không sai trái, không bị dính mắc hay trói buộc.

Không có công đức nào bằng công đức của tâm thanh tịnh sáng suốt nhìn thấu sự thật