Nâng Cấp, Cải Tạo Đền Chùa

ĐÌNH ĐỀN CHÙA – Quản phúc khí của cản cả vùng đất (làng)

Các cụ xưa đã dạy “Phú Quý là tại hướng Đình” sự giàu nghèo của cả vùng đất phụ thuộc phần lớn và hướng Đình Đền có được vượng khí hay không.

Trong sự phát triển không ngừng của Xã hội, việc phú quý sinh lễ nghĩa con dân trong làng hoặc khách thập phướng có nguyện vọng tu tạo sửa chữa công đức tu bổ lại Chùa, Đình, Đền, Miếu, Phủ trong làng. Thực chất đây là việc cát xong cũng do chủ quan không hiểu biết về vận khí, về hình thức tu tạo, Vị trí tu tạo mà việc làm này lại gây họa cho cả làng và cho cả người công đức.

Đất có vận đất, Long có vận, Khí có vận, Làng có vận nương vào thời vận để tu tạo sửa chữa để đón điều tốt lành loại bỏ những điều không tốt để Âm hài dương hả, Làng xã thịnh vượng, Công đức viên mãn

Các phần liên quan để tu tạo sửa chữa, khai môn (mở cổng), Xây mới, Đặt để thêm các đối tượng mới vào khu vực thờ cúng phải được tư vấn của chuyên gia để phù hợp với các tiêu chí của phong thủy. Việc cải tạo sửa chữa, tu tạo phải làm cho cả làng được tốt lên, Người công đức được viên mãn mới là toại nguyện.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ:

Tư vấn sắp đặt bố cục Đình, Đền, Miếu, Phủ

Tư vấn cải tạo, nâng cấp tu bổ khu Đình, Đền, Miếu, phủ

Tư vấn ngày giờ thời điểm cải tạo phù hợp.

Tư vấn thiết kế phù hợp với các giá trị văn hóa truyền thống.

NHÀ THỜ HỌ – QUẢN PHÚC KHÍ CỦA CẢ DÒNG HỌ

Nhà thờ họ là nơi con cháu thể hiện đạo hiếu đối với gia tiên, là nơi thờ cúng của cả dòng họ, quản phúc khí của cả gia tộc.

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn

Nước có nguồn do bể cả sông xâu

Người ta sinh trưởng bởi đâu

Ấy nhờ tiên tổ rồi sau có mình”

Nhà thờ tràn đầy sinh khí, thịnh vượng con cháu sẽ tràn đầy sức khỏe, Bình an, Tài lộc vượng tiến, Gia đạo hưng vượng, con cháu học hành phát triển.

Căn cứ vào Long, Khí, Vận, Mệnh, Gia phả để có phương án tối ưu cho việc cả tạo khuôn viên, Tu tạo, sửa chữa, Xây mới nhà thờ thờ để được Vượng khí, vượng tài.

Nhà thờ xây dựng không đúng thời điểm, đúng Phương pháp, Việc tu phương phạm vào những nơi xấu, có thể làm cho con cháu làm ăn sa sút, tật bệnh liên miên, mê sản mộng mị, tinh thần hoảng loạn, sức khỏe yếu kém, gia đạo không yên.

Việc Xây mới, Tu tạo và sửa chữa nhà thờ họ là việc làm quan trọng liên quan đến tất cả các con cháu trong họ nên cần được tư vấn hướng dẫn bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ

  • Tư vấn thiết kế khu vực thờ cúng của cả dòng họ, nhà thờ họ
  • Tư vấn cải tạo cảnh quan, khai môn, đặt cảnh quan cho nhà thờ họ
  • Tư vấn việc tu tạo sử sửa chữa nhà thờ họ, không gian thờ cúng
  • Tư vấn phương pháp thờ cúng, Thiết kế không gian thờ cúng phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống
  • Tư vấn lựa chọn thời điểm để Tu tạo sửa chữa, xây mới nơi thờ cúng.
  • Tư vấn sủ dụng linh vật, vật phẩm phong thủy của nhà thờ họ