Tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

tượng phật bà quan âm .

Tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

Tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

Trước tiên, chúng tôi điểm qua một vài nét sơ lược về mục đích và

ý nghĩa của việc phát triển nghệ thuật điêu khắc Phật giáo,

để nói rõ thêm về xuất xứ của tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay.

Các kinh điển Đại thừa như Pháp Hoa, Địa Tạng…

đều có đề cập đến công đức của việc chiêm ngưỡng,

tô vẽ, đắp nặn hình tượng của các vị Phật, Bồ tát.

Điều này cho thấy, nghệ thuật điêu khắc Phật giáo có thể đã ra đời và

phát triển trước hoặc cùng thời với sự phát triển của Phật giáo Đại thừa.

Vũ đồ thờ xin giới thiệu tới khách hàng

mẫu tượng phật bà chất liệu gỗ mít , sơn son thếp vàng

Lâu nay, nói đến hệ thống hình tượng trong nghệ thuật điêu khắc Phật giáo,

các nhà nghiên cứu đã thống nhất chia ra làm các bộ:

Chư Phật bộ, Bồ tát bộ, Chư Thiên bộ, Minh Vương bộ, La Hán bộ, Hộ Pháp bộ, Thần bộ, Quỷ bộ…

Trong Bồ tát bộ có 4 hình tượng tiêu biểu nhất,

gọi là “Tứ Bồ tát” hay “Tứ Đại sĩ”:

Văn Thù Bồ tát (biểu tượng cho Đại trí),

Phổ Hiền Bồ tát (biểu tượng cho Đại hạnh),

Quan Âm Bồ tát (biểu tượng cho Đại bi),

Địa Tạng Bồ tát (biểu tượng cho Đại nguyện).

Đặc biệt, trong Bồ tát bộ, Quan Âm được

xếp thành một bộ riêng với vô số các hình tượng khác nhau.

 

Tượng Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

Vũ đồ thờ tự hào là thương hiệu đồ thờ tượng phật số 1

  • thiết kế và chế tác bàn thờ, bàn án gian thờ, tủ thờ, sập thờ các loại.
  • Đóng mới Hoành phi – Câu đối, Bức tự đường, Chân thư – Cuốn thư, Cửa võng – Chiều châu…
  • Đục, tạc tượng Phật, tượng Mẫu, tượng trang trí.
  • Cung cấp các mẫu ngai thờ, ỷ thờ, hạc, ngựa, chấp kích…
  • Cung cấp đồ thờ cúng, vật dụng thờ cúng bày trí trên bàn thờ gia tiên.

0908.867.888